feryat

fersah

Ar farsaχ فرسخ z [#frsχ q.] 4 mile eşit mesafe ölçüsü OFa frasaχa/frasang a.a. << EFa frasanga- a.a. EFa fra+ *sanga-

fersude

Fa farsūde فرسوده z [pp.] geçmiş, eskimiş Fa farsūdan, farsā- فرسودن, فرسا zgeçmek +a ≈ OFa frasavand geçici

fert

Ar fard فَرْد z [#frd faˁl ] tek kişi, yalnız, birey Ar farada فَرَدَ zyalnız idi, tekil idi, yalındı

fertik

Alm fertig hazır << EYAlm fartīg gidici, yola uygun EYAlm fart gidiş, yolculuk Ger *faran gitmek

fertilite

Fr fertilité doğurganlık, bereket Lat fertilitas a.a. Lat fertilis doğurgan, ürün veren +itas Lat ferre, fert- getirmek, ürün vermek, doğurmak +()bilis HAvr *bʰer-¹ taşımak, getirmek

feryat

"yardım" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
faryād tegdi [yardım ulaştı] aŋa, yaˁni kutġardı [kurtardı] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
böyle żāif maẓlūmlara feryādı [yardımı] yok "yardıma çağırma" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
feryād: meded dimek. Exclamatio ad auxilium [yardıma çağırmak]. (...) feryādü figān

Fa faryād/firyād فرياد zyardım, imdat << OFa frayād yardım ≈ Ave frā-dhāta a.a.

Not: Farsça sözcük esasen "yardım" demek iken Türkçe kullanımda "yardım çağrısı" anlamını kazanmıştır.


22.09.2017
fes

öz Fes Fas kenti ve ülkesi

fesat

Ar fasād فساد z [#fsd faˁāl msd.] bozulma, işlevini yitirme Ar fasada فَسَدَ zbozuldu, kötüleşti

fesih

Ar fasχ فَسْخ z [#fsχ faˁl msd.] 1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken bozma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma Ar fasaχa فَسَخَ zsakatladı, hukuken geçersiz kıldı (≈ Aram pisēḥ פִסֵח zsakat, topal ≈ Akad pissū a.a. )

fesleğen

Yun vasilikón βασιλικόν z [n.] «kral otu», şifalı bir bitki, ocimum basilicum Yun vasilikós βασιλικός zkrala ait, kralî EYun basileús βασιλεύς zkral +ik°

festekiz

?