fetha

festekiz

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

festival

Fransızca festival "bayram, belirli tarihte yapılan toplu eğlence" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dies festivalis "bayram günü" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince festivus "bayramlık" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince festa "yortu, bayram" sözcüğünden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince fēsia "bir tanrıya adanan gün, yortu" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh1s- (*dhēs-) "tanrı" biçiminden evrilmiştir.

fesuphanallah

Arapça fa subhānallah ف سبهان الله z "yüce Allah adına" deyiminden alıntıdır.

feta

Yeni Yunanca féta φέτα z "beyaz peynir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca fetta "dilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan findere, *fict- "yarmak, dilmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

fetbaz

Türkiye Türkçesi fendbaz "hilebaz, numaracı" sözcüğünden evrilmiştir.

fetha
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1389]

Köken

Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥa(t) فتحة z "1. açılım, açılma, 2. Arap yazısında a sesini belirten hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فتح z "açtı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice patāḥ פַתָח z "Arami yazısında uzun a sesini belirten nokta" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.


30.08.2017
fetih

Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥ فَتْح z "açma, (mec.) başarma, bir yeri İslam egemenliğine açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فَتَحَ z "açtı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

fetiş

Fransızca fétiche "doğaüstü güçler atfedilen nesne, put" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1760 C. de Brosses, Le Culte des Dieux Fétiches'de.) Fransızca sözcük Portekizce feitiço "1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince facticius "el yapımı, mamul" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden +ic° ekiyle türetilmiştir.

fetret

Arapça ftr kökünden gelen fatra(t) فترة z "1. gevşeme, çözülme, 2. iki peygamber arasında geçen süre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatara فتر z "gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

fettah

Arapça ftḥ kökünden gelen fattāḥ فَتَّاح z "açıcı, kurtarıcı, Allah'ın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فَتَحَ z "açtı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

fettan

Arapça ftn kökünden gelen fattān فتّان z "fitne eden, sınayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana "yaktı, fitne etti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.