fetret

feta

Yeni Yunanca féta φέτα z "beyaz peynir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca fetta "dilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan findere, *fict- "yarmak, dilmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

fetbaz

Türkiye Türkçesi fendbaz "hilebaz, numaracı" sözcüğünden evrilmiştir.

fetha

Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥa(t) فتحة z "1. açılım, açılma, 2. Arap yazısında a sesini belirten hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فتح z "açtı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice patāḥ פַתָח z "Arami yazısında uzun a sesini belirten nokta" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

fetih

Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥ فَتْح z "açma, (mec.) başarma, bir yeri İslam egemenliğine açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فَتَحَ z "açtı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

fetiş

Fransızca fétiche "doğaüstü güçler atfedilen nesne, put" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1760 C. de Brosses, Le Culte des Dieux Fétiches'de.) Fransızca sözcük Portekizce feitiço "1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince facticius "el yapımı, mamul" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden +ic° ekiyle türetilmiştir.

fetret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
Ve leşkerüŋ içine fetret düşdi. Her kişiye başı kayğusı oldı, ḳıyāmet güni gibi. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
fetret: Languor & debilitas, remissio [tembellik, zaaf, gevşeme] & Interregnum [iktidar boşluğu].

Köken

Arapça ftr kökünden gelen fatra(t) فترة z "1. gevşeme, çözülme, 2. iki peygamber arasında geçen süre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatara فتر z "gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

Arapça #ftr kökü Aramice/Süryanice #pşr "1. çözülme, erime, gevşeme, 2. rüya veya bilmece çözme" kökü ile eşdeğerdir. Arapça fassara > tafsīr biçimleri Süryaniceden alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler

fütur, tefsir (müfessir)


06.11.2018
fettah

Arapça ftḥ kökünden gelen fattāḥ فَتَّاح z "açıcı, kurtarıcı, Allah'ın sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa فَتَحَ z "açtı" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

fettan

Arapça ftn kökünden gelen fattān فتّان z "fitne eden, sınayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana "yaktı, fitne etti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

fetüs

Yeni Latince fetus "cenin" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince fetus "yavrulama, yavru" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) "emmek, emzirmek" biçiminden evrilmiştir.

fetva

Arapça ftw kökünden gelen fatwā فتوَى z "hukuki görüş" sözcüğünden alıntıdır.

fevç

Arapça fwc kökünden gelen fawc فَوْج z "insan kalabalığı, güruh" sözcüğünden alıntıdır.