figür

fide

Yun fitiá φυτιά z [çoğ.] bitkiler Yun fitón bitki, özellikle yeni tohumdan çıkan taze bitki << EYun phytòn φυτόν za.a.

fidye

Ar fidya(t) فدية z [#fdy fiˁla(t) mr.] bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık

fiesta

İsp fiesta bayram << Lat festa a.a.

fifti fifti

İng fifty fifty yüzde elli elli, yarı yarıya << Eİng fīftig elli << Ger *fimf beş << HAvr *pénkʷe a.a.

figân

Fa fiġān فغان zinleme, feryat ≈ Fa afgān أفگان za.a.

figür

"sanatta insan tasviri" [ Celal Esad [Arseven], Sanat Kamusu, 1924]
Figur [Fr.]: figür (insan ve hayvan resmi) "... dans hareketi" [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Dans lakırdısı olunca (...) Abla, dedi, şimdi yeni bir figür var, sen onu biliyor musun? figürin "giysi kalıbı" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
moda gazetelerini, figürinlerini, eşantiyonlarını masanın üzerine yaymış figüre "şekilli, özellikle işlenip hazır hale konmuş moloz taş" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Keşan ocaklarından çıkarılacak yol boyuna istif ve figüre edilecektir.

Fr figure şekil, özellikle insan gövdesinin şekli, güzel sanatlarda insan tasviri Lat figura şekil, biçim Lat figere, fig- biçimlendirmek, elle şekil vermek +(t)ura << HAvr *dʰiHgʷ- (*dʰīgʷ-) HAvr *dʰei̯gʷ- (hamur veya kerpiç) yoğurmak

Benzer sözcükler: figürasyon, figüre, figürin

Bu maddeye gönderenler: donut, duvar (firdevs), figüran, figüratif, fiktif, konfigürasyon, leydi


14.11.2019
figüran

Fr figurant «boy gösteren», tiyatroda veya filmde sözsüz rol alan oyuncu Fr figurer şekil vermek, boy göstermek +ent°

figüratif

Fr figuratif figür içeren, figürlü Fr figurer şekil vermek +(t)iv°

fiğ

Yun vikíon βικίον zbaklagillerden bir bitki, vicia sativa (Kaynak: Tietze Gr 43.)≈? EYun aphákē αφάκη za.a. +ion

fihrist

Ar/Fa fihris/fihrist فهرست zkatalog, liste, kitabın muhteva listesi

fiil

Ar fiˁl فِعْل z [#fˁl fiˁl msd.] edim, eylem Ar faˁala فَعَلَ zetti, eyledi