flor

flashback

İngilizce flashback "1. ani hatırlayış, 2. anlatımda geriye dönüş" sözcüğünden alıntıdır.

flaş

İngilizce flash "1. ani parlama, kuvvetli ışık, 2. fotoğraf ışığı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

flegmatik

Fransızca phlegmatique "coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phlegmatikós φλεγματικός z "«balgamlı», coşkusuz, yavaş ruhlu, silik (kişilik)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phlégma φλέγμα z "irin, iltihap, eski tıbba göre insan vücudunu oluşturan dört maddeden biri" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca phlégō φλέγω z "yanmak, cerahatlanmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleg- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-² "yanmak, ışımak" kökünden türetilmiştir.

fleksibl

Fransızca ve İngilizce flexible "esnek, bükülgen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen flexibilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince flectere, flex- "bükmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

flit

Flit "sinek öldürücü sprey markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1928 Standard Oil Company, ABD.) Bu sözcük İngilizce to flit "kovmak, kışkışlamak" fiilinden türetilmiştir.

flor
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İbrahim Edhem Paşa, Medhal-i İlm-i Jeoloji, 1863]
Cism-i basit-i fluor henüz bil-ˁamel halis olarak hasıl olunamamış olub

Köken

Yeni Latince fluor "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1556 Georgius Agricola, Alm. kimyacı.) Latince sözcük Latince fluor "akan şey, sıvı, akım, akıntı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fluere "akmak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰlew- "taşmak, akmak" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı Latince kökten İngilizce fluid (sıvı), fluent (akıcı).

Benzer sözcükler

florit, florür

Bu maddeye gönderenler

floresan, flotör, flüktüasyon, reflü, teflon


27.06.2020
flora

Yeni Latince flora "bitkiler alemi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Flora "Roma mitolojisinde çiçekler tanrıçası" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince flōs, flōr- "çiçek" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleh₃-s (*bʰlō-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰleh₃- (*bʰlō-) "şişmek, kabarmak, çiçek açmak" kökünden türetilmiştir.

floresan

Fransızca ve İngilizce fluorescent "gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 General Electric Co.) Fransızca sözcük İngilizce fluoresce "fluor gazı gibi elektrik akımı verince ışımak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi.) Bu sözcük Yeni Latince fluor "bir element" sözcüğünden +esc- ekiyle türetilmiştir.

florya

Yunanca floria φλώρια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca flori veya χlori φλώρι/χλώρι z "bir tür ötücü kuş, oriolus" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen flóros φλόρος z sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen oriolus sözcüğü ile eş kökenlidir. )

floş1

Fransızca floche "bir tür ipekli kumaş" sözcüğünden alıntıdır.

floş2

İngilizce flush "1. ağzına kadar dolu, 2. pokerde aynı renkte beş kart" sözcüğünden alıntıdır.