fokus

fodul

Ar fuḍul فضل z [#fḍl fuˁul ] aşırı, abartılı, kendini beğenmiş Ar faḍala فَضَلَ zarttı, fazla idi

fok

Yun fóki φώκη zbir deniz memelisi, ayı balığı << EYun phōkē φώκη za.a.

fokocu

İsp foquismo Che Guevara ve Régis Debray tarafından formüle edilen «devrimci odak» teorisi İsp foco odak Lat focus ocak, odak

fokstrot

İng foxtrot «tilki adımı», 1914'ten sonra popüler olan bir dans § İng fox tilki İng trot adım (İng tread adım atmak, yürümek << Ger *tredan a.a. )

fokur

onom fokur kaynayan su sesi

fokus

[ Milliyet - gazete, 1958]
retina tabakasının önünde odak (fokus) teşkil etmeleri [ Hürriyet - gazete, 1998]
Hedefimiz mümkün olduğu kadar belli konularda fokus olmak [odaklanmak]

YLat focus odak (İlk kullanım: 1604 Johannes Kepler, Alm. astronom ve matematikçi.) << Lat focus ocak, ateş

Not: Aynı Latince sözcükten İt fuoco, Fr feu "ateş". • Optik terimi "büyültecin ateş yaktığı nokta" anlamındadır. YOs mihrak "ateş yakma aracı" ve YTü odak "ateş yeri" literal çeviridir.

Benzer sözcükler: fokal, fokuslamak, fokuslanmak

Bu maddeye gönderenler: bifokal, fokocu, fuaye, fueloil, poğaça


14.11.2019
fol

Yun fóli φώλι zkuluçka eylemi veya kuluçka yeri << EYun phōleós φωλεός zin, hayvan yuvası, özellikle ayıların kış uykusu yeri

folikül

Fr follicule anatomide kesecik, özellikle saç kökü keseciği ve yumurta keseciği Lat folliculus kesecik Lat follis kese +icul°

folk

İng folk halk << Ger *folkam halk, güruh, ordu, kalabalık << HAvr *pl̥h₁-gós (*plē-gós) çok olmak, dolu olmak << HAvr *pleh₁-(*plē-) çok olmak, dolu olmak

folklor

İng folklore halk töre ve gelenekleri (İlk kullanım: 1846 William John Thomas, İng. yazar.) § İng folk halk İng lore öğreti, geleneksel bilgiler (<< Eİng lār a.a. ≈ Alm Lehre öğreti )

folyo

İng folio 1. kâğıt tabakası, 2. bir tabaka kâğıdın ikiye bölünmesiyle elde edilen kitap boyutu İt folio yaprak, varak << Lat folium yaprak