formül

format

İngilizce format "1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca format "matbaacılıkta forma" sözcüğünden alıntıdır.

formen

İngilizce foreman "fabrikada ustabaşı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fore "ön" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fura biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *prəa biçiminden evrilmiştir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 65.) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce man "adam" sözcüklerinin bileşiğidir.

formik

Fransızca acide formique "karıncalarda ve arı zehirinde bulunan bir organik bileşik" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1671 John Ray, İng. kimyacı.) Fransızca deyim Latince formica "karınca" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *morwi- biçiminden evrilmiştir.

formika

Formica "bir tür kompozit malzeme" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler.) Bu sözcük İngilizce for mica "mika yerine" deyiminden türetilmiştir.

formol

Fransızca formol "% 40 formaldehid eriyiği, formalin" sözcüğünden alıntıdır.

formül
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
formül: Herhangi bir harekete nümune olmak üzere kelimat ve tabirata verilen şekil, tespit edilen kaide, düstur.

Köken

Fransızca formule "bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince formula "küçük kalıp, özellikle hukukta kalıba uygun olarak yazılmış metin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince forma "kalıp" sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

formülasyon, formüle, formüler, formülleştirmek


18.08.2011
fors

Fransızca force veya İngilizce force "güç, kuvvet, nüfuz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen fortia sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince fortis "güçlü, kuvvetli" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰérǵʰ-ti-s biçiminden evrilmiştir.

forsa

Venedikçe forza! "bastır! zorla! (kadırga kürekçilerine verilen emir)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe forzar "1. zorlamak, zora koşmak, 2. mahkûm etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince fortia "zor, kuvvet" sözcüğünden türetilmiştir.

forseps

Latince forceps, forcip- "maşa" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince formus "ateş, köz" ve Latince capere "almak, tutmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

forsmajör

Fransızca force majeure "daha büyük güç, bir kararın yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum" deyiminden alıntıdır.

forsythia

Yeni Latince forsythia "altınçanak adı verilen süs bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1805 Martin Vahl, Dan. botanikçi.) Latince sözcük William Forsyth "İngiliz botanikçi (1737-1804)" özel adından alıntıdır.