göç|mek

goşizm

Fr gauchisme aşırı solculuk Fr gauche 1. yamuk, bozuk, 2. sol +ism° Fr gauchir bozulmak, yamulmak, (doğru yoldan) sapmak Ger *wankjan sapmak

gotik

Fr gothique barbarca, ilkel [15. yy], geç Ortaçağ sanatına ait [19. yy] öz Goth Got, eski bir Cermen kavmi +ic°

goygoy

onom velvele

göbek

<< OTü köbek göbek, (mec.) merkez ≈ ETü kindik a.a.

göç

<< ETü kȫç taşınma, taşınan yük <? ETü *kö- +Iş

göç|mek

ETü: [ Irk Bitig, <900]
köçürü konturu kelir [göçürüp kondurarak gelir] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
köçti [[ordu göçtü]]

<< ETü köç- kalkıp gitmek, taşınmak ETü köt- kaldırmak +Iş-

 götür-

Not: Karş. Volga Bulgarca köwelç- (a.a.). Eski Batı Türkçesinde /ş/ > /lç/ standarttır. WOT sf. 1098. • Göç adında fiil adı yapan +Iş eki, göç- fiilinde ise +Iş- işteşlik eki görülür.

Benzer sözcükler: göçer, göçülmek, göçürmek, göçüşmek, göçüşme

Bu maddeye gönderenler: göç (göçebe), göçmen, koçer


04.10.2017
göçebe

<< TTü göçer oba/göçer evlü göçücü yörük topluluğu, göçer halkı

göçmen

<< TTü göçmel muhacir TTü göç-

gödelek

≈ TTü güdük kısa ve kalın +AlAk

göğel

TTü gök açık mavi veya yeşil renk +Il2

göğem

TTü gök