göç|mek

goşizm

Fransızca gauchisme "aşırı solculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gauche "1. yamuk, bozuk, 2. sol" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gauchir "bozulmak, yamulmak, (doğru yoldan) sapmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *wankjan "sapmak" fiilinden alıntıdır.

gotik

Fransızca gothique "barbarca, ilkel [15. yy], geç Ortaçağ sanatına ait [19. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Goth "Got, eski bir Cermen kavmi" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

goygoy

"velvele" Ses yansımalı sözcüktür.

göbek

Orta Türkçe köbek "göbek, (mec.) merkez" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen kindik sözcüğü ile eş kökenlidir.

göç

Eski Türkçe kȫç "taşınma, taşınan yük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kö- biçiminden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

göç|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
köçürü konturu kelir [göçürüp kondurarak gelir] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
köçti [[ordu göçtü]]

Köken

Eski Türkçe köç- "kalkıp gitmek, taşınmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köt- "kaldırmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için götür- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Volga Bulgarca köwelç- (aynı anlamda). Eski Batı Türkçesinde /ş/ > /lç/ standarttır. ▪ András Róna-Tas, Árpád Berta, West Old Turkic sf. 1098. • Göç adında fiil adı yapan +Iş eki, göç- fiilinde ise +Iş- işteşlik eki görülür.

Benzer sözcükler

göçer, göçülmek, göçürmek, göçüşmek, göçüşme

Bu maddeye gönderenler

göç (göçebe), göçmen, koçer


04.10.2017
göçebe

Türkiye Türkçesi göçer oba veya göçer evlü "göçücü yörük topluluğu, göçer halkı" sözcüğünden evrilmiştir.

göçmen

Türkiye Türkçesi göçmel "muhacir" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi göç- fiilinden türetilmiştir.

gödelek

Türkiye Türkçesi güdük "kısa ve kalın" sözcüğü ile eş kökenlidir.

göğel

Türkiye Türkçesi gök "açık mavi veya yeşil renk" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il2 ekiyle türetilmiştir.

göğem

Türkiye Türkçesi gök sözcüğünden türetilmiştir.