göğel

göğel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"alaca yeşil renk" [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, 1960 yılından önce]
göğel/gövel ördek: yeşil başlı ördek

Köken

Türkiye Türkçesi gök "açık mavi veya yeşil renk" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il2 ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gök maddesine bakınız.


30.06.2019
gök

Eski Türkçe kȫk "gökyüzü, mavi" sözcüğünden evrilmiştir.