göğem

göç|mek

<< ETü köç- kalkıp gitmek, taşınmak ETü köt- kaldırmak +Iş-

göçebe

<< TTü göçer oba/göçer evlü göçücü yörük topluluğu, göçer halkı

göçmen

<< TTü göçmel muhacir TTü göç-

gödelek

≈ TTü güdük kısa ve kalın +AlAk

göğel

TTü gök açık mavi veya yeşil renk +Il2

göğem

KTü: "sarı? erik, kayısı?" [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
barḳūḳ [Ar.]: kögen irik TTü: [ Lugat-i Halimi, 1477]
ālūça [Fa.]: Uvacuk saruca erük, (...) egerçi baˁzı erbāb-ı lugat gögemdür diyü naḳl eyledi. TTü: [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
göğem: 1. Hayvanlara zarar veren gök rengi bir çeşit sinek, 2. Bir çeşit yabani, ekşi erik.

TTü gök

 gök

Not: TTü gök sıfatı ve türevleri her türlü açık renk (mavi, yeşil, sarı) anlamında görülür. Sözcüğe eklenen +em ekinin işlevi açık değildir.


02.02.2018
göğer|mek

ETü kȫk gök, mavi, yeşil +(g)Ar-

göğüs

<< ETü kögüz ses ve nefes aygıtı, göğüs ≈ ETü kög avaz, şarkı

gök

<< ETü kȫk gökyüzü, mavi

gökçe

TTü gök +çA

göl

<< ETü köl göl, su birikintisi ≈ OFa kōl çukur, batak (Kaynak: D-M sf. 213)