göğer|mek

göçebe

<< TTü göçer oba/göçer evlü göçücü yörük topluluğu, göçer halkı

göçmen

<< TTü göçmel muhacir TTü göç-

gödelek

≈ TTü güdük kısa ve kalın +AlAk

göğel

TTü gök açık mavi veya yeşil renk +Il2

göğem

TTü gök

göğer|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kökērdi neŋ [[nesne gök rengi aldı]] TTü: "... yeşermek" [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
kaba ağaçda dal budağıŋ kurumışdı, yeşerüp göğerdi

ETü kȫk gök, mavi, yeşil +(g)Ar-

 gök

Not: Anadolu ağızlarında göğeri/göveri "taze dal, filiz", göver "yeşil soğan", gövel "yeşil" biçimleri görülür. Dinç sf. 237.

Benzer sözcükler: göğerti


23.10.2017
göğüs

<< ETü kögüz ses ve nefes aygıtı, göğüs ≈ ETü kög avaz, şarkı

gök

<< ETü kȫk gökyüzü, mavi

gökçe

TTü gök +çA

göl

<< ETü köl göl, su birikintisi ≈ OFa kōl çukur, batak (Kaynak: D-M sf. 213)

gölet

TTü göle- su birikmek, gölleşmek +Ut TTü göl +(g)A-