gödelek

gödelek

göde [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
göde [kalın] bağırsak (...) göde [kanatsız] çekirge [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
gödek (Denizli, Kayseri, Kırşehir): kısa boylu, güdük (...) gödelek: tombul (Cenubi Anadolu)

≈ TTü güdük kısa ve kalın +AlAk

 güdük


03.10.2017
götlek

<< ETü kötlük/*kötlek eşcinsellik, pasif eşcinsel? ETü köt göt +lAk