gödelek

gödelek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

göde [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
göde [kalın] bağırsak (...) göde [kanatsız] çekirge [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
gödek (Denizli, Kayseri, Kırşehir): kısa boylu, güdük (...) gödelek: tombul (Cenubi Anadolu)

Köken

Türkiye Türkçesi güdük "kısa ve kalın" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için güdük maddesine bakınız.


03.10.2017
götlek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan kötlük veya *kötlek "eşcinsellik, pasif eşcinsel?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köt "göt" sözcüğünden Eski Türkçe +lAk ekiyle türetilmiştir.