gökçe

göğel

TTü gök açık mavi veya yeşil renk +Il2

göğem

TTü gök

göğer|mek

ETü kȫk gök, mavi, yeşil +(g)Ar-

göğüs

<< ETü kögüz ses ve nefes aygıtı, göğüs ≈ ETü kög avaz, şarkı

gök

<< ETü kȫk gökyüzü, mavi

gökçe

TTü: "mavi veya yeşil" [ anon., Müfredat-ı İbn-Baytar terc., <1347]
sıtması tutan kişi gökce bezle boynuna bağlasa sıtması koya

TTü gök +çA

 gök


14.01.2015
göl

<< ETü köl göl, su birikintisi ≈ OFa kōl çukur, batak (Kaynak: D-M sf. 213)

gölet

TTü göle- su birikmek, gölleşmek +Ut TTü göl +(g)A-

gölge

<< ETü kölige gölge ETü köli- gölgelenmek, kararmak +gA

göm|mek

<< ETü köm- gömmek

gömlek

<< ETü köŋlek göğüslük, gömlek ETü köŋül göğüs +Ak