göl

göğem

Türkiye Türkçesi gök sözcüğünden türetilmiştir.

göğer|mek

Eski Türkçe kȫk "gök, mavi, yeşil" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

göğüs

Eski Türkçe kögüz "ses ve nefes aygıtı, göğüs" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kög "avaz, şarkı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gök

Eski Türkçe kȫk "gökyüzü, mavi" sözcüğünden evrilmiştir.

gökçe

Türkiye Türkçesi gök sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

göl
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
anı yaynıp türgi yargun költe bozdumuz [onu dağıtıp Tirgi Yargun gölünde bozduk]

Köken

Eski Türkçe köl "göl, su birikintisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça kōl "çukur, batak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 213)

Benzer sözcükler

gölemek, göllenmek

Bu maddeye gönderenler

gölet


14.11.2019
gölet

Türkiye Türkçesi göle- "su birikmek, gölleşmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi göl sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

gölge

Eski Türkçe kölige "gölge" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köli- "gölgelenmek, kararmak" fiilinden Eski Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

göm|mek

Eski Türkçe köm- "gömmek" fiilinden evrilmiştir.

gömlek

Eski Türkçe köŋlek "göğüslük, gömlek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köŋül "göğüs" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

gömü

Türkiye Türkçesi göm- fiilinden +I(g) ekiyle türetilmiştir.