gömü

göl

Eski Türkçe köl "göl, su birikintisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça kōl "çukur, batak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 213)

gölet

Türkiye Türkçesi göle- "su birikmek, gölleşmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi göl sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

gölge

Eski Türkçe kölige "gölge" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köli- "gölgelenmek, kararmak" fiilinden Eski Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

göm|mek

Eski Türkçe köm- "gömmek" fiilinden evrilmiştir.

gömlek

Eski Türkçe köŋlek "göğüslük, gömlek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köŋül "göğüs" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

gömü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
gömü: Toprak altına gömülerek saklanmış para veya kıymetli şeyler, define.

Köken

Türkiye Türkçesi göm- fiilinden +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için göm- maddesine bakınız.


12.08.2017
gömüt

Türkiye Türkçesi göm- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

gön

Eski Türkçe kön "işlenmemiş deri" sözcüğünden evrilmiştir.

gönder

Yeni Yunanca kontárion κοντάριον z "küçük mızrak, kargı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kontós κοντός z "direk, sırık, kargı, mızrak" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Eski Yunanca kentéō κεντέω z "saplamak" fiilinden türetilmiştir.

gönder|mek

Eski Türkçe könger- "düzeltmek, yöneltmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köni "düz" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

gönen|mek

Orta Türkçe könen- "nimete kavuşmak, sevinmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe köni "düz, doğru, sağ" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.