gönül

gömüt

TTü göm- +Ut

gön

<< ETü kön işlenmemiş deri

gönder

Yun kontárion κοντάριον z [küç.] küçük mızrak, kargı EYun kontós κοντός zdirek, sırık, kargı, mızrak +arion EYun kentéō κεντέω zsaplamak

gönder|mek

<< ETü könger- düzeltmek, yöneltmek ETü köni düz +(g)Ar-

gönen|mek

<< OTü könen- nimete kavuşmak, sevinmek ETü köni düz, doğru, sağ +(g)An-

gönül

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
közde yaş kelser tıda köŋülde sıgıt kelser [gözden yaş gelse gönülden ağıt gelse] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
köŋül: al-ḳalb wa'l-fuˁād wa'l-fiṭna [[kalp, gönül, kavrayış. Bu nedenle akıllı bir adama 'köŋüllüg er' denir.]] TTü: gönüllü [ Mühimme Defterleri, 1558]
gönüllü reislerine kapudan olan Deve Hoca'ya hükm ki

<< ETü köŋül göğüs, [mec.] yürek ≈ ETü kög sada, avaz, şarkı

 göğüs

Not: ETü sözcüğün yapısı açık değildir; kögüz "göğüs" ve kökre- "kükremek" biçimleriyle eş kökenli olduğu düşünülebilir.

Benzer sözcükler: ayran gönüllü, gönül koymak, gönül vermek, gönüllü, gönülsüz

Bu maddeye gönderenler: gömlek


23.03.2018
gönye

Yun gōniá 1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti << EYun gōnía γωνία za.a. HAvr *ǵónu- diz, çene

gör|mek

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-

göre

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A

görece

TTü göre +çA2

görenek

TTü gör- +AnAk