gönder

göm|mek

<< ETü köm- gömmek

gömlek

<< ETü köŋlek göğüslük, gömlek ETü köŋül göğüs +Ak

gömü

TTü göm- +I(g)

gömüt

TTü göm- +Ut

gön

<< ETü kön işlenmemiş deri

gönder

[ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
semher [Ar.]: ber sügü [süngü] ki aŋa gönder dirler. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
günder: Hasta, pertica, bipennis [mızrak, gemici sırığı, ucu çengelli sırık] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bayrak gönderi, mavnacı gönderi

Yun kontárion κοντάριον z [küç.] küçük mızrak, kargı EYun kontós κοντός zdirek, sırık, kargı, mızrak +arion EYun kentéō κεντέω zsaplamak

 santra


04.08.2015
gönder|mek

<< ETü könger- düzeltmek, yöneltmek ETü köni düz +(g)Ar-

gönen|mek

<< OTü könen- nimete kavuşmak, sevinmek ETü köni düz, doğru, sağ +(g)An-

gönül

<< ETü köŋül göğüs, [mec.] yürek ≈ ETü kög sada, avaz, şarkı

gönye

Yun gōniá 1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti << EYun gōnía γωνία za.a. HAvr *ǵónu- diz, çene

gör|mek

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-