gönder|mek

gömlek

<< ETü köŋlek göğüslük, gömlek ETü köŋül göğüs +Ak

gömü

TTü göm- +I(g)

gömüt

TTü göm- +Ut

gön

<< ETü kön işlenmemiş deri

gönder

Yun kontárion κοντάριον z [küç.] küçük mızrak, kargı EYun kontós κοντός zdirek, sırık, kargı, mızrak +arion EYun kentéō κεντέω zsaplamak

gönder|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol ok köngerdi [[oku düzeltti, düzleştirdi]], ol yol köngerdi [[rehberlik etti, doğru yolu gösterdi]] (...) ol meni yolka köndgerdi [[bana yolda rehberlik etti]] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
rectificaui [düzelttim] - Fa: drust χerdem - Tr: χondardum

<< ETü könger- düzeltmek, yöneltmek ETü köni düz +(g)Ar-

Not: ETü biçimde görülen /d/ arasesinin işlevi muğlaktır. Claus sf. 730, köni "doğru" sözcüğüyle eşdeğer bir *könt (a.a.) biçimi olasılığı üzerinde durur. Öte yandan TTü sadece göster-, gönder- ve dönder- fiillerinde görülen ek, işlevsel açıdan +tür- geçişlilik ekiyle eşdeğer görünür.

Benzer sözcükler: gönderi, gönderilmek, gönderim, göndertmek

Bu maddeye gönderenler: gönen-


11.05.2020
gönen|mek

<< OTü könen- nimete kavuşmak, sevinmek ETü köni düz, doğru, sağ +(g)An-

gönül

<< ETü köŋül göğüs, [mec.] yürek ≈ ETü kög sada, avaz, şarkı

gönye

Yun gōniá 1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti << EYun gōnía γωνία za.a. HAvr *ǵónu- diz, çene

gör|mek

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-

göre

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A