gönye

gön

<< ETü kön işlenmemiş deri

gönder

Yun kontárion κοντάριον z [küç.] küçük mızrak, kargı EYun kontós κοντός zdirek, sırık, kargı, mızrak +arion EYun kentéō κεντέω zsaplamak

gönder|mek

<< ETü könger- düzeltmek, yöneltmek ETü köni düz +(g)Ar-

gönen|mek

<< OTü könen- nimete kavuşmak, sevinmek ETü köni düz, doğru, sağ +(g)An-

gönül

<< ETü köŋül göğüs, [mec.] yürek ≈ ETü kög sada, avaz, şarkı

gönye

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ghugné [günye]: squadra

Yun gōniá 1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti << EYun gōnía γωνία za.a. HAvr *ǵónu- diz, çene

Not: Aynı kökten EYun góny γόνυ, İng knee, Alm Knie, Fr genou, Sans jánu जानु, Fa zānū, Erm dzunr ծունր, çoğ. dzunk ծունք "diz", ve diğer yandan EYun genýs γενύς, Alm kinn "çene".

Bu maddeye gönderenler: +gon (+gen, diyagonal, pentagon, poligon, trigonometri)


10.12.2015
gör|mek

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-

göre

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A

görece

TTü göre +çA2

görenek

TTü gör- +AnAk

görev

TTü iş gör- +Av