görümce

görenek

TTü gör- +AnAk

görev

TTü iş gör- +Av

görgü

TTü gör- +gU

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

TTü gör- +sAl

görümce

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
körümçi yultuzçi [müneccim yıldızcı] TTü: [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1838]
görümce: soeur de mon mari [kocanın kız kardeşi].

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im

 gör-

Not: TTü özgü anlamı muhtemelen "gelin görmeye giden kişi" anlamından türemiştir.


10.01.2018
görüngü

TTü görün- +gU

görüntü

TTü gör- +(In)tI

göster|mek

<< ETü közger- göstermek, görmeye neden olmak ETü kör- görmek +gAr-

gösterge

TTü göster- +gA

gösteri

TTü göster- +I(g)