görüngü

görev

TTü iş gör- +Av

görgü

TTü gör- +gU

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

TTü gör- +sAl

görümce

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im

görüngü

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
görüngü = Hadise = Phénomène

TTü görün- +gU

 gör-


02.11.2013
görüntü

TTü gör- +(In)tI

göster|mek

<< ETü közger- göstermek, görmeye neden olmak ETü kör- görmek +gAr-

gösterge

TTü göster- +gA

gösteri

TTü göster- +I(g)

göt

<< ETü köt arka, göt