görüntü

görgü

TTü gör- +gU

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

TTü gör- +sAl

görümce

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im

görüngü

TTü görün- +gU

görüntü

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
görüntü: Bir cismin, ... aynada veya bir optik aygıdında görünen şekli, hayal. görüntü yönetmeni [ Milliyet - gazete, 1965]
görüntü yönetmeni James Lang Jr.un nefis resimlerine işaret etmek gerek.

TTü gör- +(In)tI

 gör-

Benzer sözcükler: anında görüntü, görüntü yönetmeni, görüntülü


14.02.2020
göster|mek

<< ETü közger- göstermek, görmeye neden olmak ETü kör- görmek +gAr-

gösterge

TTü göster- +gA

gösteri

TTü göster- +I(g)

göt

<< ETü köt arka, göt

götlek

<< ETü kötlük/*kötlek eşcinsellik, pasif eşcinsel? ETü köt göt +lAk