gör|mek

gönder

Yun kontárion κοντάριον z [küç.] küçük mızrak, kargı EYun kontós κοντός zdirek, sırık, kargı, mızrak +arion EYun kentéō κεντέω zsaplamak

gönder|mek

<< ETü könger- düzeltmek, yöneltmek ETü köni düz +(g)Ar-

gönen|mek

<< OTü könen- nimete kavuşmak, sevinmek ETü köni düz, doğru, sağ +(g)An-

gönül

<< ETü köŋül göğüs, [mec.] yürek ≈ ETü kög sada, avaz, şarkı

gönye

Yun gōniá 1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti << EYun gōnía γωνία za.a. HAvr *ǵónu- diz, çene

gör|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
körir közüm körmez teg bilir biligim bilmez teg boldı [görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu] ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
ékkileyü silerni körişmegey men [bir daha sizinle görüşmeyeceğim] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kördi, körēr (...) körgitti [gördürdü], körişdi [görüştü], körtürdi [gördürdü], körüldi [görüldü], köründi [göründü]

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-

 göz

Not: ETü köz > TTü göz adı ile gözet-, gözük-, göster- gibi türevlerde görülen z sesinin kaynağı muğlaktır. • Doerfer sf. özgün biçimin *köri- olduğunu savunur. Geniş zamanda gör-ür çekiminin kaynağı bu olmalıdır.

Benzer sözcükler: görü, görücü, görülmek, görüm, görümlü, görümlük, görünmek, görünüş, görüş, görüşmek, görüşme, görüştürmek, hoş görmek, hoşgörü, iş görmek, öngörmek


24.09.2017
göre

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A

görece

TTü göre +çA2

görenek

TTü gör- +AnAk

görev

TTü iş gör- +Av

görgü

TTü gör- +gU