görece

gönen|mek

<< OTü könen- nimete kavuşmak, sevinmek ETü köni düz, doğru, sağ +(g)An-

gönül

<< ETü köŋül göğüs, [mec.] yürek ≈ ETü kög sada, avaz, şarkı

gönye

Yun gōniá 1. köşe, açı, 2. dik açı elde etmeye mahsus marangoz aleti << EYun gōnía γωνία za.a. HAvr *ǵónu- diz, çene

gör|mek

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-

göre

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A

görece

YTü: göreli "nispi" [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
görelik = İzafet = Relation; görelilik = İzafiyet = Relativité YTü: görece "nispi" [ Cumhuriyet - gazete, 1954]
Güzellik görecedir (nisbîdir), yerden yere, çağdan çağa olduğu gibi, kişiden kişiye de değişir. YTü: göreceli [ Cumhuriyet - gazete, 1971]
'Buhran eğrisi'nin hafta sonlarında bir miktar alçalarak göreceli bir istikrar kazandığı söylenebilir.

TTü göre +çA2

 göre

Not: Göre edatından +lI ve +cA ekleriyle sıfat yapılması cüretkârdır.

Benzer sözcükler: göreceli, görecelilik, göreli, görelilik


03.10.2017
görenek

TTü gör- +AnAk

görev

TTü iş gör- +Av

görgü

TTü gör- +gU

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

TTü gör- +sAl