görgü

gör|mek

<< ETü kör- görmek << ETü *köri-

göre

<< ETü köre görerek, uygunluk ve izafet zarfı ETü kör- görmek +A

görece

TTü göre +çA2

görenek

TTü gör- +AnAk

görev

TTü iş gör- +Av

görgü

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
Görgü: tecrübe, tahsil, ıttıla. Görgülü adem: muttali, vakıf, kâr-dîde. Görgüsüz: toy, ümmî.

TTü gör- +gU

 gör-

Benzer sözcükler: görgülü, görgüsüz


02.03.2015
görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

TTü gör- +sAl

görümce

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im

görüngü

TTü görün- +gU

görüntü

TTü gör- +(In)tI