gösteri

görümce

Eski Türkçe körümçi "görücü; falcı, müneccim" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe körüm "görme, bakım" sözcüğünden Eski Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kör- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

görüngü

Türkiye Türkçesi görün- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

görüntü

Türkiye Türkçesi gör- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

göster|mek

Eski Türkçe közger- "göstermek, görmeye neden olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kör- "görmek" fiilinden Eski Türkçe +gAr- ekiyle türetilmiştir.

gösterge

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

gösteri
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
gösteri, gösterim = Tezahur, tezahurat

Köken

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için göster- maddesine bakınız.


02.11.2013
göt

Eski Türkçe köt "arka, göt" sözcüğünden evrilmiştir.

götlek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan kötlük veya *kötlek "eşcinsellik, pasif eşcinsel?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köt "göt" sözcüğünden Eski Türkçe +lAk ekiyle türetilmiştir.

götür|mek

Eski Türkçe kötür- "kaldırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen köt- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

götürü

Türkiye Türkçesi götür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

gövde

Eski Türkçe kövtöŋ "ceset, beden" sözcüğünden evrilmiştir.