götürü

gösterge

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

gösteri

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

göt

Eski Türkçe köt "arka, göt" sözcüğünden evrilmiştir.

götlek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan kötlük veya *kötlek "eşcinsellik, pasif eşcinsel?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köt "göt" sözcüğünden Eski Türkçe +lAk ekiyle türetilmiştir.

götür|mek

Eski Türkçe kötür- "kaldırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen köt- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

götürü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, 1402 yılından önce]
götürüsü [hepsi] Türkiye Türkçesi: [ Şer'iye Sicilleri, 1500 yılından önce]
... nām kimesnelere dört biŋ akçaya götüri [toptan] virüp bunlar daχı üzerinüŋ derzin çalıp Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
götüri vel vul. götüre ile almak: Generatim emere, unâ pertica tractare [topluca satın alma, tek paket olarak pazarlık etme].

Köken

Türkiye Türkçesi götür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için götür- maddesine bakınız.


29.07.2015
gövde

Eski Türkçe kövtöŋ "ceset, beden" sözcüğünden evrilmiştir.

göyün|mek

Eski Türkçe köy- "yanmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köñ- fiilinden evrilmiştir.

göz

Eski Türkçe köz "görme organı" sözcüğünden evrilmiştir.

gözde

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

göze

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden türetilmiştir.