götür|mek

göster|mek

Eski Türkçe közger- "göstermek, görmeye neden olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kör- "görmek" fiilinden Eski Türkçe +gAr- ekiyle türetilmiştir.

gösterge

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

gösteri

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

göt

Eski Türkçe köt "arka, göt" sözcüğünden evrilmiştir.

götlek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan kötlük veya *kötlek "eşcinsellik, pasif eşcinsel?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köt "göt" sözcüğünden Eski Türkçe +lAk ekiyle türetilmiştir.

götür|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
yügerü kötürmiş erinç [(anamı babamı) yukarı kaldırmış, yükseltmiş olmalı] Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
tamudakı emgekin tükel kötürür [cehennemdeki tüm acıları taşır/yüklenir] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er yük kötürdi: ḥamala al-ḥaml [[yük kaldırdı/yüklendi]] (...) téwé yük kötürse kamıç yeme kötrür [deve yükü kaldırsa küçük kaşığı da kaldırır - atasözü]

Köken

Eski Türkçe kötür- "kaldırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen köt- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Eski Türkçe kötgi "tepe", kötit- "yükseltmek", kötü "evin damı".

Benzer sözcükler

götürtmek, götürülmek

Bu maddeye gönderenler

göç- (göç, göçmen, koçer), götürü, kötürüm


25.05.2015
götürü

Türkiye Türkçesi götür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

gövde

Eski Türkçe kövtöŋ "ceset, beden" sözcüğünden evrilmiştir.

göyün|mek

Eski Türkçe köy- "yanmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köñ- fiilinden evrilmiştir.

göz

Eski Türkçe köz "görme organı" sözcüğünden evrilmiştir.

gözde

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.