götlek

görüntü

TTü gör- +(In)tI

göster|mek

<< ETü közger- göstermek, görmeye neden olmak ETü kör- görmek +gAr-

gösterge

TTü göster- +gA

gösteri

TTü göster- +I(g)

göt

<< ETü köt arka, göt

götlek

ETü: kötlük [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kötlük: muχannat, ˁamal ḳawm lūṭ [eşcinsel eylem, sövmek için kullanılır] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Kötlek: puşt [Kırım Tatarları lisanında]

<< ETü kötlük/*kötlek eşcinsellik, pasif eşcinsel? ETü köt göt +lAk

 göt

Not: Eski Türkçede görülen kötlük sözcüğünün yapıca eşdeğer olduğu açık değildir.

Benzer sözcükler: gödelek


02.02.2018
götür|mek

<< ETü kötür- kaldırmak ETü köt- a.a. +(g)Ur-

götürü

TTü götür- +I(g)

gövde

<< ETü kövtöŋ ceset, beden

göyün|mek

ETü köy- yanmak << ETü köñ-

göz

<< ETü köz görme organı