götlek

görüntü

Türkiye Türkçesi gör- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

göster|mek

Eski Türkçe közger- "göstermek, görmeye neden olmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kör- "görmek" fiilinden Eski Türkçe +gAr- ekiyle türetilmiştir.

gösterge

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +gA ekiyle türetilmiştir.

gösteri

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

göt

Eski Türkçe köt "arka, göt" sözcüğünden evrilmiştir.

götlek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: kötlük [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kötlük: muχannat, ˁamal ḳawm lūṭ [eşcinsel eylem, sövmek için kullanılır] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Kötlek: puşt [Kırım Tatarları lisanında]

Köken

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan kötlük veya *kötlek "eşcinsellik, pasif eşcinsel?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köt "göt" sözcüğünden Eski Türkçe +lAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için göt maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eski Türkçede görülen kötlük sözcüğünün yapıca eşdeğer olduğu açık değildir.

Benzer sözcükler

gödelek


02.02.2018
götür|mek

Eski Türkçe kötür- "kaldırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen köt- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

götürü

Türkiye Türkçesi götür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

gövde

Eski Türkçe kövtöŋ "ceset, beden" sözcüğünden evrilmiştir.

göyün|mek

Eski Türkçe köy- "yanmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köñ- fiilinden evrilmiştir.

göz

Eski Türkçe köz "görme organı" sözcüğünden evrilmiştir.