gövde

gösteri

Türkiye Türkçesi göster- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

göt

Eski Türkçe köt "arka, göt" sözcüğünden evrilmiştir.

götlek

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan kötlük veya *kötlek "eşcinsellik, pasif eşcinsel?" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köt "göt" sözcüğünden Eski Türkçe +lAk ekiyle türetilmiştir.

götür|mek

Eski Türkçe kötür- "kaldırmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen köt- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

götürü

Türkiye Türkçesi götür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

gövde
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
ölmiş kövtöŋler ermeser [ölü bedenler olmasa] Kıpçakça: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
kewde: al-cus̠s̠a Türkiye Türkçesi: [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
Ol gövdeŋde cānuŋ varısa oğul χaber maŋa

Köken

Eski Türkçe kövtöŋ "ceset, beden" sözcüğünden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

gövde gösterisi


17.03.2015
göyün|mek

Eski Türkçe köy- "yanmak" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe köñ- fiilinden evrilmiştir.

göz

Eski Türkçe köz "görme organı" sözcüğünden evrilmiştir.

gözde

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

göze

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden türetilmiştir.

gözenek

Türkiye Türkçesi göz sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +AnAk ekiyle türetilmiştir.