gözük|mek

gözetle|mek

TTü gözet- +lA-

gözgü

<< ETü közŋü ayna ETü közün- görünmek, kendini görmek +gU

gözlem

TTü gözle- +Im

gözleme

<< TTü közleme közde pişirme TTü köz kor, ateş +lA-

gözlük

TTü göz +lIk

gözük|mek

ETü: közünmek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
közündi neŋ [[nesne göründü - Argu lehçesi. Argular kördi (gördü) fiilinin sadece emir kipinde kör der, geçmiş zamanı ise ze ile 'közdi' şeklinde söylerler.]] TTü: [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
şol kişilerden ol ki kemāl yüzüŋ gözükmiş ola

ETü köz- görmek +Ik-

 gör-

Not: Kaşgarî'nin açıklamasından, farklı lehçelerde ETü kör- ve köz- biçimlerinin eşdeğer olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Anadolu ağızlarında görük- biçimi halen eş anlamlı olarak kullanılır.


04.10.2017
grado

Fr grade İt grado adım, kademe, derece << Lat gradus adım, basamak << HAvr *gʰrdʰ-os a.a. HAvr *gʰredʰ- yürümek, adım atmak

graf(o)+

Fr/İng graph(o)+ [bileşik adlarda] yazı, çizi EYun graphḗ γραφή zyazı, çizgi EYun gráphō γράφω z1. sivri uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazı yazmak HAvr *gerbʰ- çizmek, kazımak

graffiti

İng graffiti 1. özellikle İtalya'da tarihi eserler üzerine turistlerin kazıdığı anı yazıları [esk.], 2. kamu yapıları üzerine kişilerin yazdığı kirletici yazı ve çizimler İt graffito kazınmış (yazı veya çizim) İt graffiare kazımak, hakketmek, sivri bir uçla çizmek Ger *graban kazmak, kazımak, oymak << HAvr *gerbʰ- a.a.

grafik

Fr graphique 1. çizime ilişkin, çizgisel (sıfat), 2. çizimle anlatma (ad) EYun graphikós γραφικός zyazı veya çiziye ilişkin EYun graphē γραφή zyazı, çizim +ik°

grafit

Fr graphite kristalize saf karbon Alm Grafit a.a. (İlk kullanım: 1789 Abraham Gottlob Werner, Alm. mineralojist.) EYun gráphō γράφω zyazmak, çizmek +ite