gözenek

gövde

<< ETü kövtöŋ ceset, beden

göyün|mek

ETü köy- yanmak << ETü köñ-

göz

<< ETü köz görme organı

gözde

<? TTü göz

göze

TTü göz

gözenek

TTü: "küçük delik" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
un eleyen kimse eleğin gözeneklerinden unu eleyerek çıkarmak [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gözenek: Sıvama nakış, göz göz oya [veya] takke.

TTü göz +AnAk

 göz


28.08.2018
gözet|mek

<< ETü közet- beklemek, korumak <? ETü köz göz +At-

gözetle|mek

TTü gözet- +lA-

gözgü

<< ETü közŋü ayna ETü közün- görünmek, kendini görmek +gU

gözlem

TTü gözle- +Im

gözleme

<< TTü közleme közde pişirme TTü köz kor, ateş +lA-