gözetle|mek

göz

<< ETü köz görme organı

gözde

<? TTü göz

göze

TTü göz

gözenek

TTü göz +AnAk

gözet|mek

<< ETü közet- beklemek, korumak <? ETü köz göz +At-

gözetle|mek

TTü: "tarassut etmek" [ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
Remarquer, observer: gözetlemek [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gözetmek: Gözetlemek, intizar, terakkup, tarassut, dikkat ... nezaret etmek. (...) Gözet: sakın! gibi nida.

TTü gözet- +lA-

 gözet-

Not: Gözet- fiilinden mi, yoksa varsayımsal *gözet adından mı türetildiği açık değildir. İsimden fiil yapan +lA- eki ikinci olasılığı düşündürür.

Benzer sözcükler: gözetleme kulesi


26.11.2019
gözgü

<< ETü közŋü ayna ETü közün- görünmek, kendini görmek +gU

gözlem

TTü gözle- +Im

gözleme

<< TTü közleme közde pişirme TTü köz kor, ateş +lA-

gözlük

TTü göz +lIk

gözük|mek

ETü köz- görmek +Ik-