gözlük

gözet|mek

<< ETü közet- beklemek, korumak <? ETü köz göz +At-

gözetle|mek

TTü gözet- +lA-

gözgü

<< ETü közŋü ayna ETü közün- görünmek, kendini görmek +gU

gözlem

TTü gözle- +Im

gözleme

<< TTü közleme közde pişirme TTü köz kor, ateş +lA-

gözlük

TTü: "göze takılan düzeltici mercek" [ Lugat-i Halimi, 1477]
çeşmek [Fa.]: Gözlik ki anuŋ-ıla çöngelmiş gözler eyü görür. TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
çeşminin kudret-i nazarı kalmayıp burnuna gözligini geçirip bakar

TTü göz +lIk

 göz

Not: Görüş düzeltici mercekler 1286 dolayında İtalya'da keşfedilmiştir. 14. yy başlarında Türkçe konuşulan ülkelerde kullanıldığı varsayılabilir.

Benzer sözcükler: at gözlüğü, gözlükçü, gözlüklü yılan


28.03.2019
gözük|mek

ETü köz- görmek +Ik-

grado

Fr grade İt grado adım, kademe, derece << Lat gradus adım, basamak << HAvr *gʰrdʰ-os a.a. HAvr *gʰredʰ- yürümek, adım atmak

graf(o)+

Fr/İng graph(o)+ [bileşik adlarda] yazı, çizi EYun graphḗ γραφή zyazı, çizgi EYun gráphō γράφω z1. sivri uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazı yazmak HAvr *gerbʰ- çizmek, kazımak

graffiti

İng graffiti 1. özellikle İtalya'da tarihi eserler üzerine turistlerin kazıdığı anı yazıları [esk.], 2. kamu yapıları üzerine kişilerin yazdığı kirletici yazı ve çizimler İt graffito kazınmış (yazı veya çizim) İt graffiare kazımak, hakketmek, sivri bir uçla çizmek Ger *graban kazmak, kazımak, oymak << HAvr *gerbʰ- a.a.

grafik

Fr graphique 1. çizime ilişkin, çizgisel (sıfat), 2. çizimle anlatma (ad) EYun graphikós γραφικός zyazı veya çiziye ilişkin EYun graphē γραφή zyazı, çizim +ik°