gözlem

göze

TTü göz

gözenek

TTü göz +AnAk

gözet|mek

<< ETü közet- beklemek, korumak <? ETü köz göz +At-

gözetle|mek

TTü gözet- +lA-

gözgü

<< ETü közŋü ayna ETü közün- görünmek, kendini görmek +gU

gözlem

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
gözlem = Müşahede = Observation

TTü gözle- +Im

 göz

Benzer sözcükler: gözlemci, gözlemlemek, gözlemsel


03.11.2013
gözleme

<< TTü közleme közde pişirme TTü köz kor, ateş +lA-

gözlük

TTü göz +lIk

gözük|mek

ETü köz- görmek +Ik-

grado

Fr grade İt grado adım, kademe, derece << Lat gradus adım, basamak << HAvr *gʰrdʰ-os a.a. HAvr *gʰredʰ- yürümek, adım atmak

graf(o)+

Fr/İng graph(o)+ [bileşik adlarda] yazı, çizi EYun graphḗ γραφή zyazı, çizgi EYun gráphō γράφω z1. sivri uçla çizmek, hakketmek, kazımak, 2. yazı yazmak HAvr *gerbʰ- çizmek, kazımak