güfte

güç

<< ETü küç zor, şiddet, kudret ETü *kü- +Iş

güderi

Fa gaudar/gaudara گودر/گودره z1. genç sığır, dana, 2. dana derisi (Kaynak: BK sf. 282, St sf. 1101)Fa gaw/gō گو zinek, sığır

güdü

TTü güt- +I(g)

güdük

≈ TTü küçük/gücük/cücük kısa, küçük, yavru ≈ Fa kūdak/gūdik كودك zküçük, yavru, çocuk, uşak çoc

güdüm

TTü güt- +Im

güfte

KTü: güftar "söz" [ Seyf-i Sarayî, Gülistan Tercümesi, 1391]
sākit bolġay anda cümle güftār [orada her söz susar] güfte "söz" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Hay veled her güftesinde zerâfet ile bir gûne nükte ve rumûzât vardır güftugû "söylenti" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
derûn-ı kalˁada beyne'l-küffâr bir güft ü oldu

Fa gufte/guftār گفته/گفتار z [pp.] söz Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, konuşmak +a << OFa guftan, gōb- a.a. << EFa gaub- a.a.

Not: Güncel kullanımda sadece "şarkı sözü" anlamında.

Benzer sözcükler: güftar, güftekâr, güftugû

Bu maddeye gönderenler: +gû, güya


10.05.2021
güğüm

Yun kukúmion κουκούμιον zbakır su kabı, bakraç EYun kukúmis κουκούμις za.a. +ion ≈ Ar ḳumḳuma(t) قمقمة za.a.

güherçile

Fa gūharçile گوهرچله zpotasyum nitrat veya kayatuzu Fa gūhar/gavhar گوهر zcevher, mineral

gül

Fa gul گل zçiçek, özellikle gül << OFa vard a.a. (Kaynak: Barth sf. 1369)≈ Ave varəḏa a.a. << HAvr *wr̥dʰo-s a.a.

gül|mek

<< ETü kül- gülmek

gülabdan

Fa gulābdān گلابدان zgül suyu şişesi Fa gulāb گلاب zgül suyu