gülünç

güllaç

Fa gulanc گلانج zgül suyu ile yapılan bir tatlı Fa gul گل z

gülle

Fa gūle گوله ztop, top mermisi, yuvarlak ve ağır şey (≈ Sans gola/golaka गोल/गोलक ztop, küre )

gülnar

Fa gulnār nar çiçeği

gülşen

Fa gulşan گلشن zgül veya çiçek bahçesi § Fa gul گل zçiçek Fa +şan شن zyer ismi teşkil eden ek

gülümse|mek

<< ETü külümsin- hafifçe gülmek, güler görünmek ETü kül- +ImsA-

gülünç

ETü: "gülünecek" [ Kutadgu Bilig, 1069]
orunç alsa hacīb bolur beg külünç [vezir rüşvet alsa bey gülünç olur] ETü: "... gülüş" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
külünç: al-ḍiḥk [[gülüş]] TTü: "... gülen ... gülünen" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gülünc: Mütebessim, sırıtkan, muzhike [komedi]. Halka gülünc olmak.

<< ETü külinç gülme eylemi, gülüş [fiil adı], gülünecek şey [sıfat] ETü kül- gülmek +(In)ç

 gül-

Benzer sözcükler: gülünçleşmek, gülünçlü


28.12.2015
güm

onom pes darbe sesi

güman

Fa gumān كمان‎‎‎‎ zolumsuz şüphe, zan ≈ Ave vi-manah- karşı-düşünce Ave vi+ mana- düşünmek

gümrah

Fa gumrāh گمراه zyoldan sapmış, sapık, dağınık § Fa gum گم zkayıp Fa rāh/rah راه/ره zyol

gümrük

OYun kommérki(on) κομμέρκιον zticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi Lat commercium ticaret Lat commercari ticaret yapmak +ium Lat con+ mercari alışveriş etmek

gümüş

<< ETü kümiş beyaz metal, gümüş ≈ ETü künük a.a.