gümüş

gülünç

<< ETü külinç gülme eylemi, gülüş [fiil adı], gülünecek şey [sıfat] ETü kül- gülmek +(In)ç

güm

onom pes darbe sesi

güman

Fa gumān كمان‎‎‎‎ zolumsuz şüphe, zan ≈ Ave vi-manah- karşı-düşünce Ave vi+ mana- düşünmek

gümrah

Fa gumrāh گمراه zyoldan sapmış, sapık, dağınık § Fa gum گم zkayıp Fa rāh/rah راه/ره zyol

gümrük

OYun kommérki(on) κομμέρκιον zticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi Lat commercium ticaret Lat commercari ticaret yapmak +ium Lat con+ mercari alışveriş etmek

gümüş

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
altun kümiş kergeksiz kelürdi [eksiksiz altın ve gümüş getirdi]

<< ETü kümiş beyaz metal, gümüş ≈ ETü künük a.a.

Not: Muhtemelen "aydınlık, beyaz" anlamında kün "gün" sözcüğüyle ilgilidir. Karş. TTü akça, EYun árgyros, Lat argentum "beyaz, gümüş". • Göm- fiiliyle anlam bağı kurmak güçtür.

Benzer sözcükler: gümüşî


14.01.2018
gün

<< ETü kün güneş, gündüz

günah

Fa gunāh گناه zsuç << OFa vināh/vinās a.a. << EFa vi-nath zarar, hasar İr vi+ ?

günaydın
günce

TTü gün +çA

güncel

TTü gün +çAl