günaydın

gümrah

Fa gumrāh گمراه zyoldan sapmış, sapık, dağınık § Fa gum گم zkayıp Fa rāh/rah راه/ره zyol

gümrük

OYun kommérki(on) κομμέρκιον zticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi Lat commercium ticaret Lat commercari ticaret yapmak +ium Lat con+ mercari alışveriş etmek

gümüş

<< ETü kümiş beyaz metal, gümüş ≈ ETü künük a.a.

gün

<< ETü kün güneş, gündüz

günah

Fa gunāh گناه zsuç << OFa vināh/vinās a.a. << EFa vi-nath zarar, hasar İr vi+ ?

günaydın

YTü: "Fr bonjour karşılığı" [ Ziya Gökalp, 1923]
Bundan dolayıdır ki 'günaydın', 'tünaydın' gibi terkipler yeni Türkçede yaşamadığı gibi, semai edatlarla yapılmış olan tabirler de yaşayamazlar [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
Bir zaman bonjur dedikti sonra günaydın dedik / Kaldı lâkin böyle sözler lehçemizde pek silik. [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Türk Ocakları'nın ... 20 senelik çalışma randımanı 'Kurultay, yasa, kutlu, günaydın, tünaydın'ı aşamadı.

 gün, aydın

Not: 1910'lu yıllarda üretilen ilk Yeni Türkçe sözcüklerdendir. 19. yy sonlarına dek Türkçede eşdeğer bir selamlama sözü kaydedilmemiştir.


28.11.2017
günce

TTü gün +çA

güncel

TTü gün +çAl

gündelik

TTü günde yevmî +lIk

gündem

TTü gün +dAm

gündüz

<< ETü küntüz öğle vakti, gündüz § ETü kün gün +? ETü tüz düz