gündüz

günaydın
günce

TTü gün +çA

güncel

TTü gün +çAl

gündelik

TTü günde yevmî +lIk

gündem

TTü gün +dAm

gündüz

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
tün udumatı küntüz olurmatı [gece uyumadı gündüz oturmadı]

<< ETü küntüz öğle vakti, gündüz § ETü kün gün +? ETü tüz düz

 gün, düz

Not: Karş. Çuv kăntăr "öğle, güney".

Benzer sözcükler: gündüzün, güpegündüz


31.07.2021
güneş

<< OTü küneş güneş ETü *küne- gün ışımak, aydınlanmak +Iş ETü kün gün +(g)A-

güney

TTü gün +(g)Ay

güneyik

TTü güne- güneşe dönmek +Uk TTü gün +(g)A-

günlük1
günlük2

Fa kundurak كندرك zbir tür kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı Sans kunduruka/kundarikā कुन्दुरुक za.a.