güveç

gürgen

?

güruh

Fa/OFa gurōh گروه zküme, insan topluluğu ≈ Fa gurōhe گروهه ztop, küre, her türlü yuvarlak nesne

gürz

Fa gurz گرز zağır topuz, tokmak << OFa varz/vazr a.a. ≈ Ave vazra- a.a.

güt|mek

<< ETü küt- beklemek, gözetmek << ETü kü-/küd- beklemek

güve

<< ETü küge/küye güve

güveç

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
küzeç [[toprak testi]], küzeçlik titig [[testi yapacak kil]] (...) küḏeç [[küzeç sözcüğünün zel (ḏ) ile söylenen halidir ve aynı anlama gelir. Argu lehçesi.]] [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
güveç

<< ETü küdeç pişmiş topraktan yapılan yemek kabı ETü küd- beklemek +(g)Aç

 güt-

Not: Kaşgari'nin aktarımı doğruysa "bekletme kabı" anlamındadır. TTü güy- "beklemek" fiili 15. yy'a dek sıklıkla kullanılır.


04.10.2017
güven

TTü güven-

güven|mek

<< ETü küven- (kendiyle) övünmek, böbürlenmek ETü kǖ/küv gurur, övünme +(g)An- <? ETü *kü- +I(g)

güvence

YTü güven +çA

güvercin

<< ETü kögerçin/kögürçin güvercin § ETü köger- mavileşmek, göğermek (ETü kȫk mavi +Ar- ) ETü +çin kuş adlarında görülen bir bileşen

güverte

Ven covèrta kapak, gemilerde ambar üstü tabanı ≈ OLat/İt coperta a.a. Lat cooperire kapamak Lat con+ operire a.a.