güven|mek

gürz

Fa gurz گرز zağır topuz, tokmak << OFa varz/vazr a.a. ≈ Ave vazra- a.a.

güt|mek

<< ETü küt- beklemek, gözetmek << ETü kü-/küd- beklemek

güve

<< ETü küge/küye güve

güveç

<< ETü küdeç pişmiş topraktan yapılan yemek kabı ETü küd- beklemek +(g)Aç

güven

TTü güven-

güven|mek

ETü: "övünmek" [ Uygurca Budist metinler, <1000]
artukrak küvenip [fazla kibirlenerek] (...) bramanlar küvençlig bolurlar [brahmanlar kibirli olurlar] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
küvendi: iftaχara [iftihar etti] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
güvenmek: Gloriari. faχırlanmak. [iftihar etmek, böbürlenmek] TTü: "... itimat etmek" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
güvenmek: itimat etmek. (...) kendine güvenmek: iftihar, iğtirar etmek.

<< ETü küven- (kendiyle) övünmek, böbürlenmek ETü kǖ/küv gurur, övünme +(g)An- <? ETü *kü- +I(g)

 güç

Not: 19. yy'a dek ağırlıkla olumsuz anlamda kullanılır. "İtimat etmek" anlamında kullanımı geç döneme aittir. Karş. ETü küvez "mağrur, kibirli kimse".

Benzer sözcükler: güvenç, güvenilmek, güvenilir

Bu maddeye gönderenler: güven (güvence)


04.10.2017
güvence

YTü güven +çA

güvercin

<< ETü kögerçin/kögürçin güvercin § ETü köger- mavileşmek, göğermek (ETü kȫk mavi +Ar- ) ETü +çin kuş adlarında görülen bir bileşen

güverte

Ven covèrta kapak, gemilerde ambar üstü tabanı ≈ OLat/İt coperta a.a. Lat cooperire kapamak Lat con+ operire a.a.

güvey

<< ETü küdegü düğün sahibi, sponsor ETü küd- beklemek, gözkulak olmak +AgU

güvez

<< TTü gögez koyu mor? lacivert? <? TTü gök mavi