güvercin

güve

<< ETü küge/küye güve

güveç

<< ETü küdeç pişmiş topraktan yapılan yemek kabı ETü küd- beklemek +(g)Aç

güven

TTü güven-

güven|mek

<< ETü küven- (kendiyle) övünmek, böbürlenmek ETü kǖ/küv gurur, övünme +(g)An- <? ETü *kü- +I(g)

güvence

YTü güven +çA

güvercin

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kögürçgǖn: al-ḥamām [güvercin] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kögerçin TTü: [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
gögercin yumurdası

<< ETü kögerçin/kögürçin güvercin § ETü köger- mavileşmek, göğermek (ETü kȫk mavi +Ar- ) ETü +çin kuş adlarında görülen bir bileşen

 gök, laçin

Not: Karş. Moğ kegürcigene (a.a.). • Anlam ilişkisi için karş. Fa kabūtar "güvercin" < kabūt "mavi". Ayrıca Saka āşai aşnai "güvercin" < aşşeina "mavi". BaileyS sf. 26.

Benzer sözcükler: güvercinlik


28.03.2019
güverte

Ven covèrta kapak, gemilerde ambar üstü tabanı ≈ OLat/İt coperta a.a. Lat cooperire kapamak Lat con+ operire a.a.

güvey

<< ETü küdegü düğün sahibi, sponsor ETü küd- beklemek, gözkulak olmak +AgU

güvez

<< TTü gögez koyu mor? lacivert? <? TTü gök mavi

güya

Fa gūyā گويا z1. diyen, 2. diyesin, diyeydin Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, demek

güz

<< ETü küz sonbahar <? ETü kü- beklemek +Uz