güvez

güven|mek

<< ETü küven- (kendiyle) övünmek, böbürlenmek ETü kǖ/küv gurur, övünme +(g)An- <? ETü *kü- +I(g)

güvence

YTü güven +çA

güvercin

<< ETü kögerçin/kögürçin güvercin § ETü köger- mavileşmek, göğermek (ETü kȫk mavi +Ar- ) ETü +çin kuş adlarında görülen bir bileşen

güverte

Ven covèrta kapak, gemilerde ambar üstü tabanı ≈ OLat/İt coperta a.a. Lat cooperire kapamak Lat con+ operire a.a.

güvey

<< ETü küdegü düğün sahibi, sponsor ETü küd- beklemek, gözkulak olmak +AgU

güvez

[ Şer'iye Sicilleri, <1600]
bir al muχaṭṭam kuşak ve göğezi كوكزى göŋleği bī-ḳuṣūr aldum [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
göğez: Koyu parlak kırmızı. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
güvez: Mora çalar kırmızı.

<< TTü gögez koyu mor? lacivert? <? TTü gök mavi

 gök

Not: Renk adlarında şaşırtıcı anlam kaymaları tüm dünya dillerinde tipiktir. • +ez ekinin mahiyeti açık değildir.


25.05.2015
güya

Fa gūyā گويا z1. diyen, 2. diyesin, diyeydin Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, demek

güz

<< ETü küz sonbahar <? ETü kü- beklemek +Uz

güzaf

Fa guzāf گزاف zboş söz, saçma

güzel

<< OTü gözel hoş suret, güzel ETü kök gök, mec. güzel

güzergâh

Fa guḏargāh گذرگاه zgeçiş yeri, geçit, yol Fa guḏaştan, guḏar- گذشتن, گذر zgeçmek << OFa vidaştan/vidartan a.a. << İr vi+ ?