gıcık

gez|mek

<< ETü kez- dolanmak, gidip gelmek

gezegen

TTü gez- +(g)An

gezgin

TTü gez- +gIn

gezi

ETü kezig tekerrür, sıra, nöbet ETü kez- dolanmak, dolaşmak, gidip gelmek +I(g)

gezinti

TTü gez- +(In)tI

gıcık

TTü: gicimek [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
makˁad gicimesi eger uvacık kurdcağızlar olmıyacak olursa bāsūr mukaddimesi olur TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
kan aldurdukdan soŋra tuzlu nesne yimeyeler uyuz eyler ve giciyük getürür Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
giciş, gicik: démangeaison, gale TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
gicik كجك, كيجك

<< OTü gicik kaşıntı, tahriş ETü kiçi- tahriş etmek, kaşımak +Uk

Benzer sözcükler: gıcık kapmak, gıcıklamak, gıcımık

Bu maddeye gönderenler: gıdık (gıdı), gocun-


26.08.2017
gıcır

onom tiz sürtünme sesi

gıda

Ar ġiḏāˀ غذاء z [#ġḏw fiˁāl msd.] besin Ar ġaḏā غَذَا zbesledi

gıdak

onom gıdak tavuk sesi

gıdı

çoc gıdı gıdı gıdıklama ifadesi

gıdık

onom kaşıma ve tahriş sesi