gıcır

gezegen

TTü gez- +(g)An

gezgin

TTü gez- +gIn

gezi

ETü kezig tekerrür, sıra, nöbet ETü kez- dolanmak, dolaşmak, gidip gelmek +I(g)

gezinti

TTü gez- +(In)tI

gıcık

<< OTü gicik kaşıntı, tahriş ETü kiçi- tahriş etmek, kaşımak +Uk

gıcır

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gıcır gıcır libas: yeni, pek cilalı. gıcırdamak, gıcırtı: tahta şeyler sert ses vermek. Dişler gıcırdamak, kapı gıcırdamak.

onom tiz sürtünme sesi

Benzer sözcükler: gıcır gıcır, gıcırdamak, gıcırtı

Bu maddeye gönderenler: gacır


06.05.2015
gıda

Ar ġiḏāˀ غذاء z [#ġḏw fiˁāl msd.] besin Ar ġaḏā غَذَا zbesledi

gıdak

onom gıdak tavuk sesi

gıdı

çoc gıdı gıdı gıdıklama ifadesi

gıdık

onom kaşıma ve tahriş sesi

gıdım gıdım

<? TTü kıt kıt azar azar, yavaş yavaş