gıdak

gezi

ETü kezig tekerrür, sıra, nöbet ETü kez- dolanmak, dolaşmak, gidip gelmek +I(g)

gezinti

TTü gez- +(In)tI

gıcık

<< OTü gicik kaşıntı, tahriş ETü kiçi- tahriş etmek, kaşımak +Uk

gıcır

onom tiz sürtünme sesi

gıda

Ar ġiḏāˀ غذاء z [#ġḏw fiˁāl msd.] besin Ar ġaḏā غَذَا zbesledi

gıdak

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
gıdıklamak غيديقلمق: tavuklar follukta bağırmak.

onom gıdak tavuk sesi

 gak

Benzer sözcükler: gıdaklamak, gıt gıt gıdak


21.08.2014
gıdı

çoc gıdı gıdı gıdıklama ifadesi

gıdık

onom kaşıma ve tahriş sesi

gıdım gıdım

<? TTü kıt kıt azar azar, yavaş yavaş

gık

onom gırtlak açıp kapama sesi

gıllıgış

Ar ġill u ġişş غِلّ و غِشّ zhile ve huda § Ar ġalla غَلَّ zhile yaptı Ar ġaşşa غَشَّ zkandırdı